วิธีเพิ่ม Coins สำหรับ Kira Kira Superfan

  1. ถ้าคุณซื้อของจาก Shopee, Facebook Shop (Social Commerce), 11street, WeMall และ WeLoveShopping ต้องกรอกเลขไหน หากคุณเลือกการเพิ่มแต้มจากหมายเลขคำสั่งซื้อ?

    กรุณาดูหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณที่ใบเสร็จที่แนบมากับกล่องสินค้าเมื่อคุณได้รับการจัดส่งสินค้าผ้าอ้อมคิระ คิระ สังเกตหากระดาษที่มุมบนขวาเขียนว่า aCommerce หมายเลขจะอยู่ด้านบนซ้ายมือของกระดาษ ตรงส่วนของ Order Information ข้อ Order Number หมายเลขมี17-20 หลัก กรุณานำเลขนั้นมากรอกในช่อง หมายเลขคำสั่งซื้อ หลังเลือกร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  2. ถ้าคุณซื้อของจาก Shop@24 ต้องกรอกเลขไหน หากคุณเลือกการเพิ่มแต้มจากหมายเลขคำสั่งซื้อ?กรุณาดูหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณที่ใบเสร็จทางอีเมล ที่ Shop@24 ส่งให้หลังคุณสั่งซื้อสินค้าผ้าอ้อมคิระ คิระทาง Shop@24 สังเกตที่ด้านขวาของไฟล์ที่แนบในอีเมลนั้น ตรงชื่อคุณ และเขียนว่า ใบสั่งซื้อเลขที่ หมายเลขมี 9-11 หลัก กรุณานำเลขนั้นมากรอกในช่อง หมายเลขคำสั่งซื้อ หลังเลือกร้านค้าออนไลน์ของคุณ