ส่วนลดเพิ่มเติม 250 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทป

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 250 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทป

kira250TB

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 150 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบกางเกง

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 150 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบกางเกง

kira150PB

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ top to toe

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ top to toe

kira100WB

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ lotion

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ lotion

kira100NB

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 50 บาท เมื่อซื้อ ครีมทาผื่นผ้าอ้อม เบบี้ Nappy Cream

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 50 บาท เมื่อซื้อ ครีมทาผื่นผ้าอ้อม เบบี้ Nappy Cream

kira50B

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 240 บาท เมื่อซื้อ babycare เบบี้แคร์แบบเซต

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 240 บาท เมื่อซื้อ babycare เบบี้แคร์แบบเซต

kira240B

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 250 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทป

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 250 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทป

5T372P3M45973763

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 150 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบกางเกง

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 150 บาท เมื่อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบกางเกง

7U445342D646W676

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ top to toe

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ top to toe

469223343RZ2Z277

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ lotion

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อซื้อ เบบี้ lotion

976593976X6AE597

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดเพิ่มเติม 50 บาท เมื่อซื้อ ครีมทาผื่นผ้าอ้อม เบบี้ Nappy Cream

เลือกซื้อ

ส่วนลดเพิ่มเติม 50 บาท เมื่อซื้อ ครีมทาผื่นผ้าอ้อม เบบี้ Nappy Cream

6P677V95754225L3

ช้อปราคาโปรโมชั่นได้ที่

วิธีใช้โค้ด

 • คลิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คิระ คิระ ที่กำหนด
 • กรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการใช้โค้ด

 • ลดราคาเพิ่ม จากราคาที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์
 • โค้ดหมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ารุ่นที่มีของแถม
 • โค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะที่ซื้อที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า